Mišljenje na Nacrt zakona o upisima u katastar

  1. 07-00-215/2017-02 datum:  14. juna  2017.godine

 

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje

MIŠLJENJE

na Nacrt zakona o upisima u katastar

 

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dopisom broj 119-01-00353/2016-07 od 29. maja 2017. godine, dostavila Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o upisima u katastar (u daljem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišljenja.

Postupajući po ovom zahtevu, uočeno je da su u tekstu Nacrta zakona navedene reči u muškom rodu (npr. advokati, veštak, preduzetnik, posrednik, državljanin, stranac, obveznik, sledbenik, službenik), kao generički neutralni termini i za muški i ženski rod, čime se narušava princip ravnopravnosti polova. Upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova. Ovaj stav je izražen u mnogim međunarodnim dokumentima koji se odnose na nediskriminatornu upotrebu jezika, kao što su Plan za korigovanje sadašnje neravnoteže između muškaraca i žena u političkom životu Međuparlamentarne unije (MPU) i Preporuke Odbora ministara o eliminisanju seksizma u jeziku R (90)4, koje su usvojene 21. februara 1990. godine. Imajući u vidu navedeno, potrebno je da odredbe Nacrta zakona budu napisane rodno diferenciranim jezikom, bilo korišćenjem forme i reči u muškom i ženskom rodu ili uvođenjem klauzule da se sve zakonske odredbe podjednako odnose i na muškarce i žene.

Pored navedenog Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nema drugih primedaba na Nacrt zakona iz delokruga svoje nadležnosti.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišljenje na Nacrt zakona o upisima u katastarDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top