Mišjenje na Nacrt zakona o sanitarnom nadzoru

  1. 011-00-40/2017-02 datum: 28. jul 2017.

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje

 

MIŠLJENJE

na Nacrt zakona o sanitarnom nadzoru

 

 

Ministarstvo zdravlja je dopisom broj: 011-00-237/2016-10 od 19. jula 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o sanitarnom nadzoru, radi davanja mišljenja.

 

S tim u vezi, obaveštavamo vas da smo razmotrili Nacrt zakona o sanitarnom nadzoru i da sa aspekta delokruga rada ovog organa nemamo primedaba na dostavljeni tekst.

 

S poštovanjem,

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09, član 1. i član 33. tačka 7

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišjenje na Nacrt zakona o sanitarnom nadzoruDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top