Međunarodni dan nenasilja

 

Današnji dan, kada obeležavamo Međunarodni dan nenasilja u znak sećanja na Mahatmu Gandija, začetnika ideje o nenasilnom otporu, prilika je da se svi zamislimo nad količinom fizičkog, verbalnog, emocionalnog i drugih oblika nasilja koje srećemo na svakom koraku. Široko je rasprostranjeno nasilje u porodici, vršnjačko nasilje u školama, nasilje na stadionima, nasilje koje se koristi u rešavanju sukoba na poslu, u kafani, na ulici, u saobraćaju. Mladima su danas uzori moćnici, koji ne prezaju ni od čega da ostvare svoj interes i drugima nametnu svoju volju. Ovakvo stanje je neodrživo i višestruko štetno. Zato bez odlaganja moramo započeti sa snažnom promocijom kulture mira, nenasilja, solidarnosti i tolerancije, da svi, a posebno deca i mladi, naučimo kako da sukobe između pojedinaca i grupa rešavamo mirnim putem, dijalogom, pregovaranjem, da naučimo kako tako raznoliki po nacionalnoj pripadnosti, veri, kulturnom poreklu, političkom opredeljenju, seksualnoj orijentaciji, možemo živeti zajedno, i harmonično, u Srbiji koja je naša zajednička kuća.

Print Friendly, PDF & Email
back to top