Međunarodni dan deteta

Povodom Međunarodnog dana deteta, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić čestita deci dan koji je posvećen borbi za njihova prava, i borbi za mogućnosti da svako dete, bez obzira na različitosti, ispuni svoje potencijale. Poverenica upozorava na činjenicu da je diskriminacija dece u Srbiji veoma rasprostranjena, i tim povodom Poverenik je sačinio Poseban izveštaj o diskriminaciji dece. Podaci iz izveštaja pokazuju da su najviše diskriminisana deca sa smetnjama u razvoju, deca sa invaliditetom i romska deca, a diskriminacija se najčešće vrši u oblasti obrazovanja. Zabrinjava i činjenica da su među decom izrazito rašireni diskriminatorni i stereotipni stavovi, predrasude i stereotipi. Poverenik je od 2011. do oktobra ove godine pokrenuo četiri antidiskriminacione parnice koje su se odnosile na diskriminaciju dece i mladih, podneo je tri zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka koji su se odnosili na decu, ali se pokazalo da prekršajni sudovi nisu ažurni po tim zahtevima, pa su neki trajali skoro dve godine. Neki postupci pokrenuti tokom 2012. još nisu okončani. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti do sada je uputio dvadeset preporuka u vezi sa decom. Prva takva preporuka data je pre više od dve godine Ministarstvu obrazovanja, a odnosi se na neophodnost uklanjanja diskriminatornih i stereotipnih sadržaja iz školskih udžbenika, međutim Ministarstvo još uvek nije postupilo po toj preporuci. Samo razvijanjem kulture mira i tolerancije, i integrisanjem takvih tema u nastavne sadržaje i svakodnevno ponašanje, možemo izgraditi društvo zasnovano na razumevanju i uvažavanju različitosti, ravnopravnosti i nediskriminaciji.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top