Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poverenica Nevena Petrušić ističe da je ova pojava jedan od najgorih vidova kršenja ljudskih prava i da predstavlja jedan od vidova diskriminacije. Za njeno suzbijanje nisu dovoljne kazne i mere zaštite žrtava, već je potrebno otklanjati uzroke i menjati svest i odnos institucija i javnosti prema ovoj pojavi. Svaki uspešno rešen slučaj diskriminacije žena, bez obzira u kojoj se sferi ona događa, predstavlja doprinos izgradnji društva u kojem se nasilje nad ženama shvata na jedino moguć način – kao najsramniji oblik kršenja ljudskih prava žena, kao pojava koja se ne toleriše već uspešno suzbija i kažnjava, a žrtvama nasilja pruža sva potrebna socio-ekonomska pomoć kako bi izašle iz začaranog kruga nasilja. Na državi i njenim organima leži odgovornost da uspostave delotvoran i efikasan sistem za sprečavanje, suzbijanje i zaštitu žrtava nasilja u porodici, zaključuje poverenica.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top