Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poverenica Nevena Petrušić ocenjuje da je nasilje nad ženama još uvek široko rasprostranjeno i da suzbijanje ove pojave i zaštita žena nisu efikasni i delotvorni. Činjenica da je u ovoj godini 21 žena izgubila život u porodičnom nasilju mora biti alarm za sve nadležne organe i čitavo društvo. Nasilje nad ženama, koje je najdrastičniji oblik kršenja ljudskih prava žena, pokazatelj je koliko se malo učinilo na uklanjanju suštinskih uzroka ovog nasilja.

Borba protiv nasilja nad ženama ne može biti uspešna ako se ova pojava ne sagledava u kontekstu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminatornih stavova duboko ukorenjenih i široko rasprostranjenih među profesionalcima koji rade na sprečavanju i procesuiranju nasilja nad ženama. Poverenica podseća da je država potpisivanjem Istanbulske konvencije preuzela obavezu da u prevenciji, zaštiti, procesuiranju i sankcionisanju akata nasilja prema ženama primeni standard „potpune posvećenosti”. To podrazumeva dužnost države da radi na iskorenjivanju socijalne nejednakosti polova i menja sociokulturne modele ponašanja.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top