Janković održala predavanje Romkinjama polaznicima projekta „100 za budućnost“

Žene su često nevidljivi pokretači promena, pa tako i Romkinje imaju ulogu inicijatora promena u svojim zajednicama, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na predavanju koje je održala Romkinjama u okviru projekta „100 za budućnost“. Ona je podržala i ohrabrila Romkinje da se više angažuju i uključe u kreiranju javnih politika koje imaju za cilj poboljšanje njihovog položaja.

Nažalost kada govorimo Romkinjama taj govor je u startu obojen predasudama. Ako želimo da istaknenemo njihova dostignuća ograničimo ih na domen muzike, a malo ko zna za Jelenu Jovanović prvu Romkinju u pokrajinskom parlamentu ili Marinu Simeunović uspešnu pravnicu i borkinju za ljudska prava. Sa druge strane, kada govorimo o problemima onda dominira jednostrani prikaz mlade Romkinje sa puno dece. Često ne razumemo da pripadnicima romske zajednice treba pomoći, ali ne tako što će im se nametati rešenja, već  ih treba ohrabriti da se aktiviraju – istakla je poverenica Brankica Janković i dodala  da Romkinjama treba omogućiti da  kroz razmenu iskustava definišu koje su to mere potrebne i efikasne za poboljšanje njihovog položaja. Mišljenje Romkinja koje se školuju za lekarke, pravnice, novinarke o tome kako pomoći mladim Romima da ostanu u obrazovnom sistemu uprkos brojnim izazovima je najmerodavnije. Mi smo tu samo da ih osnažimo i da pomognemo kako na najbolji način da koriste dostupne alate, rekla je poverenica.

Projekat „100 za budućnost“ realizuje Kancelarija za inkluziju Roma u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Centrom za razvoj romske zajednice „Amaro Drom“ i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ). Predviđeno je da obuku prođe 50 Romkinja iz AP Vojvodine i 50 Romkinja iz centralne Srbije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top