Janković i Ljubičić na zajedničkom projektu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se u Zagrebu sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnjom Ljubičić. Tokom sastanka bilo je reči o mogućim zajedničkim aktivnostima u okviru projekta za REC 2020 na temu „prevazilaženja rodnog jaza tokom životnog veka“.

Konkurs je objavila Evropska komisija sa ciljem podizanja svesti i suzbijanja rodnih stereotipa u svim oblastima društvenog života, naročito u obrazovanju, a odnosi se na zemlje Evropske Unije i Srbiju.

Budući da se žene u obe države susreću sa sličnim vrstama nejednakosti, Janković i Ljubičić diskutovale su o pokretanju transnacionalnog projekta koji bi doprineo stvaranju uslova za unapređenje položaja i ekonomske nezavisnosti žena u Srbiji i Hrvatskoj.

Print Friendly, PDF & Email
back to top