IV konferencija Ženske parlamentarne mreže

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je danas da se bez ravnomerne zastuplјenosti žena u parlamentu ne može govoriti o stvarnoj ravnopravnosti žena ni u jednoj oblasti društvenog života, a da Ženska parlamentarna mreža (ŽPM) šalјe jasnu poruku da se mozze raditi zajedno bez obzira na politiccke, ideolosske i druge razloge.
Javne politike, koje vode razliccite političke partije, moraju da sadrže rodnu perspektivu kao komponentu, istakla je Janković na Četvrtoj Nacionalnoj konferenciji ŽPM u Domu Narodne skupštine.
Učešće žena u javnom i političkom životu Srbije još nije na zadovolјavajućem nivou, ukazala je poverenica, iako su nesumnjivo postignuti značajni pomaci u odnosu na prethodni period.
Janković je podsetila da je uvođenje kvota u izborni sistem dalo rezultate, ali da treba težiti da sastav parlamenta odražava realno stanje u društvu, imajući u vidu činjenicu da žene čine više od polovine polulacije.
Prema njenim rečima, ŽPM ima poseban doprinos kada je u pitanju osnaživanje žena na lokalnom nivou, gde je uvođenje kvota takođe pokazalo svoju efikasnost, na šta ukazuju i podaci Stalne konferencije gradova i opština.
“U skupštinama lokalnih samouprava posle izbora 2000. godine bilo je manje od sedam odsto žena, dok je sada među odbornicama više od trećine. Ipak, još uvek je mali broj žena na čelu lokalnih samouprava, nema dovolјno gradonačelnica i predsednica opština iako žene dominiraju na izvršilačkim i operativnim funkcijama na lokalnom nivou. One i dalјe nose najveći teret kada je u pitanju obavlјanje posla, ali kada se dodje do samog vrha odlučivanja i upravlјanja, polako nestaju”, rekla je Janković.
Poverenica je ukazala na problem običaja i društvenih obrazaca ponašanja koji žene i dalјe stavlјa u nepovolјniji položaj u odnosu na muškarce, istakavši da je glavni razlog tome što nema dovolјno žena na mestima gde se donose odluke značajne za celo društvo i gde su koncentrisani najveća moć i vlast, upravo stereotipi o rodnim ulogama žene.
Janković je u tom kontekstu podvukla da su žene iz manjinskih grupa gotovo potpuno nevidlјive u političkom i javnom životu i naglasila da se mora raditi na promeni pogrešnih, ali duboko ukorenjenih uverenja da rukovodeća mesta treba da budu u rukama muškaraca i da su žene nesposobnije da donose odluke i da se snađu u kriznim situacijama .
“I tu je doprinos Ženske parlamentarne mreže veliki. Ovo su veliki, ali ne i nedostižni cilјevi koje, da bismo ih ostvarile, moramo biti povezane bez obzira na naše različitosti i drugačija uverenja, uklјučujući politička i ideološka”, zaklјučila je poverenica.
U obraćanju novinarima Janković je, pored ostalog, rekla da diskriminacija najčešće ima u oblasti rada i zapošlјavanja i istakla da to mora da se promeni.
“Na tome treba da se radi u godinama koje dolaze. Ta slika treba da odražava realno stanje, jer je to jedini put u istinski ravnopravno društo koje pruža iste šanse svima”, rekla je Janković.
Predsednica parlamenta Maja Gojković najavila je da će na narednoj sednici biti razmatran zakon o sprečavanju porodičnog nasilјa, kao i izmene Krivičnog zakona kojim se uvode nova krivična dela nasilјa u porodici i oštrije kazne.
Ona je dodala da se Srbija nalazi na petom mestu u Evropi po broju žena koje se bave politikom.
Koordinatorka ŽPM Marija Obradović rekla je novinarima, pored ostalog, i da će poslanice Skupštine Srbije podneti niz amandmana na državni budžet, koji će uskoro biti razmatran, uz napomenu da novac neće biti planiran kao do sada.
“Trudićemo se da mnogo više novca bude izdvojeno za žene u preduzetništvu, polјoprivredi, nauci i kulturi”, istakla je Obradović.
Na Konferenciji je govorio i šef Odelјenja za demokratizaciju Misije OEBS Jan Luneburg koji je poručio da je ŽPM omogućila jednake šanse za političko učešće, da radi na sprečavnju nasilјa nad ženama i pruža podršku postojećim mehanizmima rodne ravnopravnosti, a da je OEBS posvechen tome da pomogne Srbiji da temu rodne diskriminacije stavi na vrh političke agende.
Na skupu je učestvovalo oko 500 žena izu 116 opština u Srbiji, a među njima je bila i delegaciaja sa Kosva i Metohije.
ŽPM formirana je 14. februara 2013. godine odlukom svih poslanica koje su se udružile zarad viših cilјeva, bez obzira na stranačku pripadnost. Danas srpski parlametn ima 85 poslanica, od ukupno 250 mesta i predsednice su u devet skupštinskih odbora.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top