Intenziviranje saradnje Poverenika i austrijskih tela za borbu protiv diskriminacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je sa atašeom za rad, socijalnu politiku i zaštitu potrošača ambasade Austrije u Srbiji Oliverom Hilerom u prostorijama Poverenika.

Na sastanku je dogovorena radna poseta poverenice austrijskim nezavisnim telima za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnosti, kao i poseta odborima austrijskog parlamenta: Odboru za pitanja rodne ravnopravnosti i Odboru za monitoring i implementaciju međunarodnih direktiva po pitanju osoba sa invaliditetom.

Austrijski ataše obavestio je poverenicu da će se ombudsman za osobe sa invaliditetom Ervin Buhinger odazvati pozivu srpskih nevladinih organizacija, te je najavio njegov dolazak na Sedmi beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom BOSIFEST u junu.

Poverenica Janković i ataše Hiler složili su se da je dosadašnja saradnja bila veoma uspešna i da će rad na razmeni iskustava u oblasti zaštite ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije biti još intenzivniji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top