Dan sećanja na žene žrtve nasilјa u porodici

U godini u kojoj obeležavamo desetogodišnjicu usvajanja Istambulske konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilјa prema ženama i nasilјa u porodici, podaci da je  u 2020. ubijeno 26 žena, a u ovoj  njih 8, ukazuje da se broj ubistava smanjio ali da je i dalјe to prevelika brojka. Naročito zabrinjava što je samo jedna sedmina prijavila nasilјe pre ubistva. To govori da još mnogo mora da se radi na poverenju u institucije na ohrabrivanju  žena da shvate da nisu same u  borbi protiv nasilјa. Nasilјe nad ženama nije njihova privatna stvar već problem celog društva koje mora da nađe način da najoštrije sankcioniše svakog nasilnika i od nasilјa zaštiti svaku devojčicu i ženu. Sve dok ijedna devojčica ili žena trpe nasilјe, mi kao društvo ne možemo da se razvijamo niti da gradimo bolјu budućnost. U tom procesu izuzetno je važna uloga medija koji ne bi smeli načinom izveštavanja da  nasilјe relativizuju i banalizuju.

Inače u novembru 2016. Poverenica i svi zaposleni u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti potpisali su Inicijativu za proglašenje 18. maja za Dan sećanja na sve žene ubijene u porodičnom i partnerskom nasilјu u Srbiji i tako bili  prva institucija koja je podržala aktivnost koju su inicirale nevladine organizacije Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilјa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top