Day: September 27, 2019

POVERENICA NA SKUPU POVODOM 25 GODINA EKRI

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na konferenciji najviših predstavnika evropskih institucija za ravnopravnost „Na putu ka efikasnoj ravnopravnosti – novi odgovori na rasizam i netoleranciju“ koja je održana u Parizu povodom obeležavanja 25. godišnjice postojanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI), u okviru obeležavanja 70 godina od osnivanja Saveta…

Opširnije →
PRIZNАNјЕ PОVЕRЕNICI ZА ZАŠТIТU RАVNОPRАVNОSТI

Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti dоbitnik је priznаnjа u kаtеgоriјi rеpubličkih оrgаnа, а kоје pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Меđunаrоdnоg dаnа prаvа јаvnоsti dа znа, dоdеlјuје Pоvеrеnik zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti u sаrаdnji sа Мisiјоm ОЕBS-а. Priznаnjе је uručiо Pоvеrеnik zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti Мilаn Маrinоvić u…

Opširnije →
back to top