Day: February 26, 2019

Inicijativu za izmenu člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

011-00-00004/2019-02 datum: 8.2.2019.     MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA Zoran Đorđević, ministar   11000 BEOGRAD Nemanjina br.22-26       Predmet: Inicijativa za izmenu člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom   Poštovani gospodine Đorđeviću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se više organizacija koje se bave zaštitom…

Opširnije →
back to top