Day: June 21, 2018

Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Ministarstvu finansija

broj: 011-00-68/2017-03   8. jun 2018. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu finansija   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Ministarstvu finansija:…

Opširnije →
back to top