Day: March 15, 2017

Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji

Prema broju podnetih pritužbi Povereniku za zaštitu ravnopravnosti tokom prošle godine, najčešći osnovi diskriminacije bili su invaliditet i pol. To nam pokazuje da još uvek živimo u društvu punom prepreka sa kojima se suočavaju naši građani i građanke sa invaliditetom, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na nacionalnoj konferenciji “Jačanje političkog učešća osoba…

Opširnije →
Saopštenje povodom Redovnog godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić pоdnеlа је Nаrоdnој skupštini Rеpublikе Srbiје Rеdоvаn gоdišnji izvеštај zа 2016. gоdinu. Nајvišе pritužbi pоdnеtо је zbоg diskriminаciје nа оsnоvu invаliditеtа i pоlа i tа dvа оsnоvа činе čеtvrtinu ukupnоg brоја svih pоdnеtih pritužbi. Slеdе pritužbе pоdnеtе zbоg diskriminаciје nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа, nаciоnаlnе pripаdnоsti i zdrаvstvеnоg stаnjа. Kаdа…

Opširnije →
Poverenica podnela Godišnji izveštaj za 2016. godinu Narodnoj skupštini

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj za 2016. godinu. Ovo je sedmi redovni izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a kompletan sadržaj dokumenta možete pogledati na našem sajtu. Redovan godišnji izveštaj za 2016. godinu

Opširnije →
back to top