Day: November 4, 2016

Poverenica sa studentima i studentkinjama Pravnog fakulteta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje polaznicima i polaznicama Pravne klinike za pitanja diskirminacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema predavanja bila je uloga i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i načinima zaštite od diskriminacije, sa posebnim akcentom na postupanje po pritužbama. Studenti i studentkinje su se interesovali za različite slučajeve…

Opširnije →
Konferencija o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilјa nad ženama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je Konferenciji o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilјa prema ženama: Podrška i osnaživanje žena – čija je odgovornost? koju je organizovao Autonomni ženski centar u Skupštini Srbije. Konferecija je bila posvećena institucionalnom okviru, ulozi izvršne vlasti u uspostavlјanju opštih i specijalizovanih usluga za podršku i osnaživanju žena…

Opširnije →
IV konferencija Ženske parlamentarne mreže

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je danas da se bez ravnomerne zastuplјenosti žena u parlamentu ne može govoriti o stvarnoj ravnopravnosti žena ni u jednoj oblasti društvenog života, a da Ženska parlamentarna mreža (ŽPM) šalјe jasnu poruku da se mozze raditi zajedno bez obzira na politiccke, ideolosske i druge razloge. Javne politike, koje…

Opširnije →
back to top