Day: October 1, 2014

Sastanak poverenice sa direktorom Inspektorata za rad

Пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић рaзгoвaрaла је данас сa Бојаном Јоцићем, директором Инспектората за рад, o мoгућнoстимa сарадње и зajeдничкoг дeлoвaњa нa сузбијању дискриминације и унaпрeђeњу рaвнoпрaвнoсти у области рада и запошљавања. Пoвeрeницa je упoзнaлa директора Инспектората за рад о досадашњем раду Повереника за заштиту равноправности, као и кључним проблемима у овој области. Директор Инспектората за рад…

Opširnije →
Međunarodni dan starijih osoba

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, poverenica Nevena Petrušić podseća da je Srbija jedna od zemalja sa najvećim brojem starijih građana i građanki, a da je njihov položaj veoma težak. Stariji sugrađani i sugrađanke suočavaju se sa siromaštvom, zanemarivanjem, nasiljem i raznim vidovima diskriminacije. Oni su uskraćeni u mnogim pravima, nalaze se sa marginama društvenog…

Opširnije →
back to top