Day: September 26, 2013

Preporuka mera Gradskoj upravi grada Beograda povodom izdavanja uverenja o slobodnom bračnom stanju osobama homoseksualne orijentacije

del. br. 021-02-54/2013-02 datum: 27. 9. 2013. GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA SEKRETARIJAT ZA UPRAVU Milan Brkljač, sekretar 11000 BEOGRAD Kraljice Marije 1/V Poštovani gospodine Brkljač, Organizacija za lezbejska ljudska prava L. iz Beograda sprovela je situaciono testiranje diskriminacije u beogradskim gradskim opštinama, u periodu od marta do decembra 2012. godine, sa ciljem da predstavnice ove…

Opširnije →
Regionalna konferencija u Ohridu

Poverenica Nevena Petrušić i pomoćnica Kosana Beker, prisustvovale su Regionalnoj konferenciji o izazovima u radu na pritužbama zbog diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti, koja je održana u Ohridu (BJR Makedonija). Poverenica je moderirala sesiju pod nazivom „Tipologija slučajeva diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti”, tokom koje su predstavnici nezavisnih tela različitih zemalja upoznali ostale učesnike i…

Opširnije →
back to top