Day: September 23, 2013

Preporuka mera Ministarstvu pravde i državne uprave povodom angažovanja sudskog tumača za znakovni jezik

del. br. 027-02-55/2013-02 datum: 24. 9. 2013. MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE NIKOLA SELAKOVIĆ, ministar 11000 BEOGRAD Nemanjina br. 22-26 Poštovani gospodine Selakoviću, Na osnovu saznanja iz medija da je matična služba opštine Obrenovac uslovila sklapanje braka dvema osobama oštećenog sluha angažovanjem sudskog tumača za znakovni jezik, čije usluge je trebalo sami da plate, slobodna…

Opširnije →
back to top