Day: October 2, 2011

Inicijativa za izmenu Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom upućena Vladi Republike Srbije i Ministarstvu rada i socijalne politike

del. br. 1080/2011 datum: 3. 10. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču diskriminacije (član 33. stav 1. tačka 7. Zakona o zabrani…

Opširnije →
back to top