Day: April 11, 2011

Preporuka Skupštini grada Jagodina za uklanjanje diskriminatornih uslova za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć

del. br. 431/2011 datum: 12. 4. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), povodom usvajanja Odluke o finansijskoj pomoći…

Opširnije →
back to top