Повереница

БИОГРАФИЈА БРАНКИЦЕ ЈАНКОВИЋ, ПОВЕРЕНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић рођена је 1973. године у Чачку. Дипломирала је на Правном факултету у Београду.  Докторанткиња је на Факултету безбедности у Београду. Народна Скупштине Републике Србије изабрала је за повереницу за заштиту равноправности у мају 2015.

Активна је предавачица на мастер студијама Факултета политичких наука у Београду на предмету: мултикултурални социјални рад – антидискриминационе политике и пракса и Високим студијама безбедности и одбране Шкoлe нaциoнaлнe oдбрaнe. Завршила је Специјални курс за учешће цивила у мировним мисијама Центра за мировне операције Министарства одбране. Менторка је на програму „Подели своје знање“ у организацији Европског покрета у Србији, уз подршку Мисије ОЕБС.

Експерткиња је у области социјалне заштите, заштите жена, старијих лица, заштите права детета и јавне управе и безбедности и објавила је више стручних радова у овим областима. Чланица је Геронтолошког друштва Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите, Управног одбора Фондације „Подржи живот“ и Етичког комитета Војне медицинске академије Србије. Такође, чланица је Европске асоцијације директора резиденцијалних установа за старије особе (ЕДЕ), Европске социјалне мреже (ЕСН), Европске женске мреже за смањење ризика од ванредних ситуација (we4DRR) и Европске мреже тела за равноправност (ЕКВИНЕТ).

Добитница је више награда, међу којима су: „Допринос године Европи“ за 2018.г. коју додељује Европски покрет у Србији, „Личност године“ за 2017.г. коју додељује Мисија ОЕБС у Србији, републичкe наградe за допринос развоју система социјалне заштите коју додељује Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, као и Златног точка за допринос заштити људских права ромске националне мањине коју додељује Национални Савет Рома.

Током професионалне каријере, била је државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике од 2012. до 2014. године, а пре тога је 7 година била на челу Геронтолошког центра Београд. Била је шефица Преговарачке групе 19 (Социјална политика и запошљавање) у преговорима о придруживању ЕУ, председница Пододбора за истраживања, иновације, информатичко друштво и социјалну политику у оквиру Одбора за спровођење споразума о стабилизацији и придруживању, Национална координаторка у Радној групи за старење становништва Економске Комисије Уједињених Нација за Европу УНЕЦЕ, координаторка пројекта ДИЛС – унапређење социјалних и здравствених услуга на локалном нивоу – информатизација система (Светска банка), председница Управног одбора ИПА пројекта Социјална инклузија (УНИЦЕФ), шефица Владине међуресорне радне гупе за израду програма реформи запошљавања и социјалне политике (ЕСРП), чланица Политичког савета за примену Резолуције 1325 Жене, мир безбедност, Национална пројектна директорка на пројектима Борба против сексуалног и родно заснованог насиља и Интегрисани одговор на насиље над женама. Била је на челу три Савета Владе Србије: за питања старости и старења, за особе са инвалидитетом и за права детета.

У бројне стручне активности, убрајају се места руководитељке и чланице на пројектима “Имплементација стандарда у установама социјалне заштите“, Превенција дроге и малолетничке деликвенције, и „Инклузија деце са различитим степеном менталне ометености“ (менталног инвалидитета), али и различити пројекти у вези са интеграцијом особа са инвалидитетом у друштво и стручна оспособљавања за њихово запошљавање.

Радила је као професорка и секретарка гимназије и у маркетингу неколико медијских кућа. Заменица је главног и одговорног уредника часописа Социјална политика, председница уређивачког одбора часописа Актуелности, а чланица је и редакције часописа Социјална мисао.
Говори енглески и руски језик. Удата је и има двоје деце.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top