Повереница

БИОГРАФИЈА БРАНКИЦЕ ЈАНКОВИЋ, ПОВЕРЕНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић рођена је 1973. године у Чачку. Дипломирала је на Правном факултету у Београду. Докторанткиња је на Факултету безбедности у Београду.

Експерткиња је у области социјалне заштите, заштите старијих лица, заштите права детета и јавне управе и безбедности. Објавила је више стручних радова у области радног и социјалног права, безбедности, социјалне заштите и старења становништва.

Чланица је Геронтолошког друштва Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите, Управног одбора Фондације „Подржи живот“. Чланица је Европске асоцијације директора резиденцијалних установа за старије особе ЕДЕ и Европске социјалне мреже (ЕСН).

Током професионалне каријере, била је државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике од 2012. до 2014. године, а 7 година била је на челу Геронтолошког центра Београд. Радила је на пројекту ИПА за све програме помоћи у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Била је шефица Преговарачке групе 19 (Социјална политика и запошљавање) у преговорима о придруживању ЕУ, председница Пододбора за истраживања, иновације, информатичко друштво и социјалну политику у оквиру Одбора за спровођење споразума о стабилизацији и придруживању. Национална је координаторка у Радној групи за старење становништва Економске Комисије Уједињених Нација за Европу УНЕЦЕ. Била је координаторка пројекта ДИЛС – унапређење социјалних и здравствених услуга на локалном нивоу – информатизација система (Светска банка), председница Управног одбора ИПА пројекта Социјална инклузија (УНИЦЕФ), шефица Владине меруресорне радне гупе за израду програма реформи запошљавања и социјалне политике (ЕСРП), чланица Политичког савета за примену Резолуције 1325 Жене, мир безбедност, Национална пројектна директорка на пројектима Борба против сексуалног и родно заснованог насиља и Интегрисани одговор на насиље над женама. Била је на челу три Савета Владе Србије: за питања старости и старења, за особе са инвалидитетом и за права детета.

У бројне стручне активности, убрајају се места руководитељке и чланице на пројектима “Имплементација стандарда у установама социјалне заштите“, Превенција дроге и малолетничке деликвенције, и „Инклузија деце са различитим степеном менталне ометености“ (менталног инвалидитета), али и различити пројекти у вези са интеграцијом особа са инвалидитетом у друштво и стручна оспособљавања за њихово запошљавање.

Током радне каријере бележи учешће у изради стратешких и законских докумената: Стратегија развоја социјалне заштите, Национална статегија о старењу, Стратегија за побољшање положаја особа са инвалидитетом, Стратегија развоја спорта, Закон о платама у јавним службама, Закон о социјалној заштити, Закон о раду, Закон о социјалном предузетништву, Закон о употреби знаковног језика, Закон о бесплатној правној помоћи, Закон о ограничењу одређених права грађана и бројних других подзаконских аката.

Радила је као професорка и секретарка гимназије, и у маркетингу неколико медијских кућа. Заменица је главног и одговорног уредника часописа Социјална политика, председница уређивачког одбора часописа Актуелности, а чланица је и редакције часописа Социјална мисао.

Добитница је републичке награде за допринос развоју система социјалне заштите коју додељује Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, као и Златног точка за допринос заштити људских права ромске националне мањине коју додељује Национални Савет Рома.

Говори енглески и руски језик. Удата је и има двоје деце.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/poverenica">
back to top