Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

бр. 011-00-17/2021-02 датум:  31. 5. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-127/2021-06 од 19. маја 2021. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

Бр. 011-00-00018/2021-02    датум:  25. мај 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом   Министарство за бригу о породици и демографију је дописом број 011-00-00004/2021-01 од 12. маја 2021. године, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона студентском организовању

бр. 011-00-16/2021-02 датум: 25. 05. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона студентском организовању   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-133/7/2021-06 од 19. маја 2021. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о студентском организовању (у даљем тексту: Нацрт…

Опширније →
Мишљење на Предлог стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, са припадајућим акционим планом за спровођење Стратегије, за период од 2021. до 2023. године

бр. 021-01-156/2021-02 датум:   10.5.2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ   на Предлог стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, са припадајућим акционим планом за спровођење Стратегије, за период од 2021. до 2023. године   Министарство просвете, науке и технолошког развоја, електронским дописом…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о истополним заједницама

бр. 011-00-10/2021-02 датум: 12. април 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о истополним заједницама   Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је дописом број 011-00-3/2021-01 од 1. априла 2021. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о истополним…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

Бр. 011-00-00012/2021-02    датум:  15. април 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је дописом број 011-00-00001/2021-01 од 1. априла 2021. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности, текст Нацрта закона о родној…

Опширније →
Мишљење на Предлог одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва

Бр. 011-00-13/2021-02    датум:  15. април 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва   Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, дописом број 119-01-82/2021-08 од 12. априла 2021.године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности, Предлог одлуке о…

Опширније →
Мишљење на Предлог стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021- 2025. године

бр. 021-00-139/2021-02 датум:   16. април 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од  2021- 2025. године   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дописом број 011-00-205/2021-05…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације

бр. 011-00-9/2021-02 датум: 9. април 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације   Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је дописом број 011-00-2/2021-02 од 26. марта 2021. године доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о култури

бр. 011-00-8/2021-02 датум:  24. март 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о култури   Поверенику за заштиту равноправности 19. марта 2021. године је достављен допис Министарства културе и информисања број 011-00-63/2020-07 са захтевом за давање мишљења на…

Опширније →
back to top