Старосно доба

Притужба О.С. против ЈП Србијагас Нови сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-3/2014-02  датум:  12.6.2015 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела О. С. из Б. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да има 62 године живота и 35 година и осам месеци радног стажа, да је потписивањем Анекса II уговора о раду бр. 01-01-1/482 од 9. децембра 2014….

Опширније →
Притужба М.Н. против ЈП Србијагас Нови сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-680/2014-02  датум:  12.6.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. Н. из Б. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да има 60 година живота и 37 година радног стажа и да је потписивањем Анекса III уговора о раду бр. 01-01-1/475 од 9. децембра 2014. године са…

Опширније →
Притужба Ј.В.Н. против ЈП Србијагас Нови сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-60/2015-02  датум:  4.6.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Ј. В. Н. из З. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да има 62 године живота и 34 године радног стажа и да је потписивањем Анекса III уговора о раду бр. 00-01-28/1-400/3 од 5. децембра…

Опширније →
Притужба Ј.П. против ЈП Србијагас Нови Сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-681/2014-02  датум:  29.5.2015 МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Ј. П. из Б. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да има 62 године живота и 34 године и 9 месеци радног стажа, да је потписивањем Анекса III уговора о раду бр. 01-01-1/478 од 9. децембра…

Опширније →
Притужба Н.Л. против ЈП Србијагас Нови Сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-682/2014-02  датум:  29.5.2015 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Н. Л. из Р. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да је рођена … године и да је потписивањем Анекса III Уговора о раду бр. 01-01-1/474 од 9. децембра 2014. године из Организационог дела у Б. премештена…

Опширније →
Притужба В. П. против Дома здравља због дискриминације по основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-544/2014-02 датум: 11. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. П. из Д, против Дома здравља „Б“, а поводом конкурса за упис на специјализацију. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља „Б.“ прописани…

Опширније →
Притужба Г. М. против Дома здравља због дискриминације по основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-533/2014-02 датум: 9. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. М. из Н. Б, против послодавца Дома здравља „Н. Б.“, а поводом конкурса за упис на специјализацију који су објављени у августу и октобру 2014. године. Током поступка утврђено је да су Правилником о измени и допуни Правилника…

Опширније →
Притужба Н. С. и В. В. против В. мобилног оператера због дискриминације по основу старосног доба у области пружања услуга

бр. 07-00-492/2014-02 датум: 10. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби којe су поднели Н. С. и В. В. из Б. , против привредног друштва В. mobile д.о.о. Б. У притужбама је наведено да В. mobile д.о.о. Б. одбија да особама старијим од 30 година омогући потписивање уговора за постпејд…

Опширније →
Притужба Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т. против Скупштине града Панчева због дискриминације по основу старосног доба у поступању органа јавне власти

бр. 07-00-345/2014-02 датум: 20. 11. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби које су Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т. из П. поднели против Скупштине града и Градског већа Панчева, поводом сазнања да ће градске власти усвојити нову Одлуку о давању у закуп атељеа. У притужбама је наведено…

Опширније →
Притужба M. Ђ. прoтив Дoмa здрaвљa С. збoг дискриминaциje пo oснoву стaрoснoг дoбa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-614/2013-02 датум: 23. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Ђ. из С, против послодавца Дома здравља С, а поводом конкурса за упис на специјализацију и ужу специјализацију. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању прописани критеријуми за упућивање на специјализацију и ужу специјализацију, и…

Опширније →
back to top