Трибина у Суботици посвећена дискриминацији Рома

У оквиру пројекта који финансира краљевина Холандија „Једнаке шансе за боље могућности – јачање Рома у борби против дискриминације“, 7. јуна 2013. године у Суботици, одржана је трибина са представницима ромске заједнице. Тијана Милошевић, Бранко Ћирковић и Данијела Стојименов, из институције Повереника за заштиту равноправности, упознали су присутне са надлежностима и радом Повереника за заштиту равноправности, док је Данило Ћурчић,из невладине организације „Praxis“ представио активности ове организације.

Учесници трибине су били заинтересовани за рад Повереника за заштиту равноправности и у отвореној дискусији износили су проблеме са којима се сусрећу као припадници ромске националне мањине и представници невладиних организација које се баве заштитом њихових права. Присутни су охрабрени да у свим случајевима дискриминације поднесу притужбу Поверенику.

Print Friendly, PDF & Email
back to top