СТОП дискриминацији Рома – нови пројекат Повереника

 

Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Регионалним центром за мањине започео је реализацију новог пројекта који је усмерен на унапређење равноправности ромске заједнице. Пројекат „Превазилажење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у Србији“ подржава Амбасада Краљевине Холандије.

Основни циљ андискриминационе компоненте пројекта јесте оснаживање и јачање капацитета актера у локалним заједницама у борби против дискриминације: активиста локалних ромских организација, локалних ромских координатора, педагошких асистената, здравствених медијатора и других. Током реализације пројектних активности, посебна пажња биће посвећена ефикасном коришћењу постојећих механизама заштите од дискриминације и промоцији улоге коју институција Повереника за заштиту равноправности има у борби против дискриминације.

Између осталог, предвиђено је и да се на терену одржи пет једнодневних тренинга у Врању, Смедеревској Паланци, Крагујевцу, Новом Бечеју и Нишу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top