Радионица о заштити од дискриминације одржана у Врању

У оквиру пројекта „Превазилажење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у Србији“, одржана је прва радионица о заштити од дискриминације у Врању.

У веома интерактивном, отвореном и срдачном разговору са представницима и представницама врањанских ОЦД које се баве унапређењем положаја ромске мањине, са ромским медијаторкама, педагошким асистенткињама, и другим заинтересованим грађанима ромске националности представљен је рад Повереника за заштиту равноправности.

На конкретним примерима из свакодневног живота учесника и учесница на радионици објашњен је начин подношења притужбе Поверенику, али и истакнута важност сарадње грађана и Повереника, како би, решавајући индивидуалне случајеве и системске случајеве дискриминације, сви заједно допринели смањењу дискриминације и унапређењу равноправности у нашем друштву. Посебан акценат стављен је на случајеве који представљају дискриминацију, а не перципирају се као дискриминаторно понашање.

Радионици су присуствовали Емила Спасојевић, представница Повереника за заштиту равноправности и Марко Васиљевић, представник Регионалног центра за мањине.

Print Friendly, PDF & Email
back to top