САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ РЕКЛАМНОГ СПОТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ СРБИЈЕ „НЕ ВОЗИ ЗАУСТАВНОМ ТРАКОМ, НЕ ЗАУСТАВЉАЈ ЖИВОТ!“

Поводом рекламног спота Јавног предузећа Путеви Србије  „Не вози зауставном траком, не заустављај живот!“ повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упозорова да реклама која пре свега треба да има за циљ повећање безбедности учесника у саобраћају, не сме да заговара или подржава предрасуде и друге друштвене обрасце понашања који су засновани на стереотипима, попут оних приказаних у рекламном споту. У споту се мушкарци представљају као рационални, смирени и одговорни, док су, с друге стране, жене бахате, нервозне, неодговорне и склоне кршењу саобраћајних прописа. Одржавању идеје о подређености, односно надређености једног пола доприноси свеприсутност оваквих и сличних медијских садржаја који дају привид „нормалности“ овим поделама и промовишу застареле идеје и ставове којима се вређа достојанство жена.

Повереница подсећа да је још 2019. године свим маркетиншим агенцијама упутила препоруку мера за остваривање равноправности да приликом креирања рекламног садржаја воде рачуна да се овим садржајима не заговарају или подржавају предрасуде и други друштвени обрасци понашања који су засновани на стереотипима, а нарочито да се тим садржајима не вређа достојанство жена. Очигледно је да је неопходно наставити континуирану борбу против родних стереотипа и дискриминације која је и даље препрека ка изградњи друштва пуне равноправности мушкараца и жена.

Print Friendly, PDF & Email
back to top