САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ТУЖБЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Поводом медијске објаве Војног синдиката којом изражава незадовољство донетим мишљењем да Министарство одбране није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације и најављене тужбе против Повереника за заштиту равноправности истичемо:

Повереник одлучује на основу утврђених чињеница, применом правила о терету доказивања, као што је то био случај и у овом предмету. Неосновани су наводи Војног синдиката Србије да је Повереник погрешно применио правила о прерасподели терета доказивања приликом доношења мишљења. Доношење мишљења о томе да ли је повређен Закон о забрани дискриминације је законска дужност и овлашћење Повереника за заштиту равноправности. Тужити Повереника због донетог мишљења је исто као и тужити судију због донете пресуде и подлеже истим правилима.

Свака страна у поступку мора бити свесна да Повереник не поступа у складу са очекивањима подносилаца притужбе већ у складу са законом прописаном надлежношћу, те се не може говорити о пристрасности како наводи Војни синдикат, због мишљења које није задовољило њихова очекивања. Сваки случај је случај за себе па је тако у другом поступку пре две недеље, донето мишљење где смо управо Министарству одбране утврдили повреду права. Бројни су случајеви из праксе Повереника где је дискриминација утврђена различитим министарствима, министрима лично и другим јавним функционерима.

Излишно је и говорити да су бројна мишљења управо донета у случају повреде права бројних синдикалних организација и чланова синдиката, а више пута је и пред Уставним судом Повереник покретао поступак уставности и законитости у циљу заштите синдикалних права.

Повереник ће наставити да поступа искључиво у складу са законом, што значи да ће  мишљења базирати искључиво на утврђеним чињеницама и доказима, уз примену правила о терету доказивања и поштовање процедуре, независно од тога да ли ће то изазвати незадовољство неке стране у поступку.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top