Саопштење поводом Светског дана особа са аутизмом

Поводом обележавања Светског дана особа са аутизмом, Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да су особе са аутизмом често изложене дискриминацији и онемогућене да остваре основна људска права, што их води ка социјалном искључивању. Она наглашава да је нарочито тежак положај деце са аутизмом и њихових родитеља због неадекватне подршке и непотпуне примене прописа о инклузији у образовању.

Повереница подсећа да према законима Републике Србије и Конвенцији Уједињених Нација о правима особа са инвалидитетом, особе са аутизмом имају право на заштиту од дискриминације и да буду укључени у живот заједнице, што између осталог подразумева право на адекватну здравствену заштиту,  асистенцију приликом образовања, запошљавања, становања, као и друге видове подршке.

Неопходно је системски приступити решавању проблема особа са аутизмом, како би се остварили значајнији ефекти законом предвиђених мера, што пре свега подразумева повећану координацију и одговорност свих надлежних органа, али и измену појединих одредаба Закона о социјалној заштити и Закона о финансијској подршци породици са децом, истиче Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top