Саопштење поводом Међународног дана борбе против насиља над старијима

Старији грађани и грађанке једна су од најчешће дискриминисаних и насиљу изложених друштвених група. Наша је обавеза да им пружимо подршку и потребна знања како би насиље и дискриминацију могли да препознају, да пријаве и изборе се, рекла је поводом Међународног дана борбе против насиља над старијима повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић у Инђији.

У том граду, заједно са Црвеним крстом, одржан је дијалог са старијим и млађим грађанима у циљу бољег међусобног разумевања овог проблема из различитих генерацијских перспектива.

Насиље коме су старији изложени често остаје непримећено због њиховог личног односа, срамоте да га пријаве и дубоких предрасуда и стереотипа, наводи повереница. Старији се жале и на сиромаштво, недовољну доступност здравствених и социјалних служби, усамљеност и искљученост. Често су на мети разлитих маркетиншких превара, а више од половине не осећа се равноправно, показао је прошлогодишњи извештај Повереника о дискриминацији старијих, каже Јанковић.

Србија спада у демографски старе земље и по овом питању дели судбине Европе. Савременом друштву неопходна је промена става да је старост скупа, неважна, да представља терет и обавезу, а да бисмо оно што данас сматрамо негативним, претвотрили у предност за будућност, потребни су храброст и партнерство свих  чинилаца друштва. Поштовање и заштита људских права старијих, борба против дискриминације, а за достојанствено старење, морају бити у фокусу јавних политика које ће укључивати све израженије демографске променаме, специфично за сваки регион и део Србије.

Ми као друштво имамо предност и потенцијал, у складу са културним идентитетом и традицијом, која подразумева поштовање старијих и односе међугенерацијске солидарности и разумевања. Старост је свима нама једина сигурна будућност, ако будемо имали привилегију да старост дочекамо, закључила је повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top