U Bujanovcu održan skup posvećen jačanju Roma u borbi protiv diskriminacije

U okviru Projekta „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije” (Equal Chance for Better prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination) u Bujanovcu je održan skup sa pripadnicima romske manjine. Prisutnima su se obratili Branko Ćirković i Slobodan Milivojević, savetnici u Stručnoj službi Poverenika, kao i Marija Dražović iz organizacije Praksis. U prvom delu skupa predstavnici Poverenika su upoznali prisutne sa samim pojmom diskriminacije i njenim primerima iz prakse, kao i sa ulogom i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u slučajevima diskriminacije. U drugom delu ovog skupa predstavnici Poverenika i Praksisa su odgovarali na brojna pitanja koja su se odnosila na konkretne slučajeve kršenja njihovih prava. Zaključeno je da treba još puno raditi na eliminisanju stereotipa i predrasuda koji prema Romima i dalje postoje.

Print Friendly, PDF & Email
back to top