Tribina u Vranju

U organizaciji Udruženja tužilaca Srbije u Vranju je organizovana tribina posvećena kršenju ravnopravnosti građana iz krivičnopravne perspektive. Na tribini su učestvovali pomoćnik poverenice Milovan Batak, savetnik u Službi poverenika Branko Ćirković i predstavnici Udruženja tužilaca Srbije i Instituta za uporedno pravo. Zajedno sa predstavnicima pravosuđa u Vranju i predstavnicima NVO sektora bilo je reči o krivičnim predmetima koji se odnose na raspirivanje rasne, nacionalne i verske netrpeljivosti, o normativnom antidiskriminacionom okviru u Srbiji i o postupku pred Poverenikom i njegovim nadležnostima. Na tribini su učestvovali i predstavnici OEBSA. Pre tribine je organizovan susret sa žrtvama diskriminacije u Vranju kojima su predočene mogućnosti pravne zaštite koje pruža Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top