Seminar “Zajedno protiv rodno zasnovane diskriminacije“

Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), organizovala je edukativni seminar “Zajedno protiv rodno zasnovane diskriminacije“ 28. i 29. novembra 2011. godine, u Beogradu. Seminaru je prisustvovalo 20 predstavnika i predstavnica lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i kancelarija za besplatnu pravnu pomoć.Tema skupa bila je rodno zasnovana diskriminacija, analiza pozicije žena i muškaraca u Srbiji danas, kao i institucionalni i zakonski mehanizmi za rodnu ravnopravnost, zaštitu žena i sprečavanje rodno zasnovane diskriminacije. Na skupu je predstavljena uloga i mandat institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, uloga kancelarija za pružanje besplatne pravne pomoći u suzbijanju rodno zasnovane diskriminacije, kao i uloga mehanizama za rodnu ravnopravnost u oblasti rodno zasnovane diskriminacije.Na skupu je postignut dogovor o mogućim modelima saradnje, sa ciljem da se osigura bolja pristupačnost građana, a posebno građanki uslugama Poverenika, kroz povećanje svesti lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i kancelarija za besplatnu pravnu pomoć o mandatu Poverenika i ulozi u sprečavanju rodno zasnovane diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top