Seminar o diskriminaciji za Nacionalne savete nacionalnih manjina

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković otvorila je dvodnevni seminar za Nacionalne savete nacionalnih manjina posvećen prepoznavanju i zaštiti od diskriminacije.

Podsećajući da u Srbiji žive pripadnici 23 nacionalne manjine, poverenica je naglasila da su Nacionalni saveti važni partneri institucije Poverenika, naročito kada se radi o unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina i zaštiti od diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla.

Na seminaru je predstavljen pravni okvir za zaštitu od diskriminacije, uloga institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i mogućnosti koje Nacionalni saveti imaju u tom pogledu. Pored poverenice Janković, predavači na seminaru su i Dejan Kostić, pomoćnik direktora Službe za upravljanje kadrovima, prof. dr Ivana Krstić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Violeta Beširević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Seminar se održava u okviru projekta “Jačanje lokalnih antidiskriminacionih kapaciteta i institucionalnih kapacieteta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti“ podržanog od Ambasade Kraljevine Norveške.

Print Friendly, PDF & Email
back to top