Seminar “Jačanje kapaciteta stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti”

U saradnji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i AIRE Centra, a uz podršku Britanskog Ministarstva spoljnih poslova i Komonvelta, 16. i 17. januara održan je seminar “Jačanje kapaciteta stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti”. Na seminaru je predstavljena praksa Poverenika i rezultati prethodne radionice koja je održana u junu 2013. godine. Prvog dana seminara posebna pažnja posvećena je diskusiji o nacrtu strateškog dokumenta koji je tada sačinjen, njegovoj primeni u praksi i izradi konačnog dokumenta koji će služba Poverenika koristiti u slučajevima pokretanja strateških parnica. Tokom drugog dana radionice predstavljena je baza podataka o ljudskim pravima AIRE centra. Na seminaru je bilo reči i o metodama borbe protiv diskriminacije koji ne uključuju pokretanje parnica, iz iskustva Poverenika i sa osvrtom na praksu AIRE Centra.

Print Friendly, PDF & Email
back to top