Sastanak sa specijalnim izvestiocem UN o braniteljima ljudskih prava

Pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Ljiljana Lončar i šefica kabineta Antigona Andonov sastale su se danas sa specijalnim izvestiocem UN o pravima branitelja ljudskih prava i tvining ekspertom Mišelom Forstom.

Na sastanku se razgovaralo o položaju branitelja i braniteljki ljudskih prava i mogućnosti izgradnje pravnog okvira za njihovu zaštitu.

Dogovoren je nastavak saradnje koja bi za rezultat imala unapređenje položaja branitelja i braniteljki, a samim tim i veći stepen poštovanja ljudskih prava.

U prostorijama Poverenika, sastanku je prisustvovao Vladimir Šoć iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao i predstavnici organizacija civilnog društva: Dragan Popović (Centar za praktičnu politiku), Izabela Kisić (Helsinški komitet za ljudska prava), Sandra Orlović (Fond za humanitarno pravo), Aleksandra Nestorov (Autonomni ženski centar), Ljilja Radovanović (Žene u crnom) i Brabara Ligl i Marko Božović (Tvining projekat).

Print Friendly, PDF & Email
back to top