Sastanak sa delegacijom USAID-a

Pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Ljiljana Lončar i viša savetnica Emila Spasojević razgovarale su sa savetnikom za borbu protiv korupcije u USAID Bendžaminom Alenom, ekspertom za saradnju nezavisnih tela sa Narodnom skupštinom Tomasom Bridlom i savetnikom USAID za odgovornu vlast Đorđem Nikolićem. Razgovor je sadržao konkretne predloge za nastavak saradnje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Narodne skupštine, koju podržava program USAID za reformu pravosuđa i odgovornu vlast. Predlozi koji se odnose na produbljivanje saradnje članova Parlamenta sa predstavnicima Poverenika, otvoriće mogućnost za bolju implementaciju preporuka Poverenika sadržanih u godišnjim izveštajima. Predstavnici USAID nastaviće da podržavaju napore Poverenika u suzbijanju diskriminacije i unapređenju ravnopravnosti, kroz jačanje odnosa nezavisnih tela sa institucijama sistema.

Print Friendly, PDF & Email
back to top