SASTANAK POVERENICE JANKOVIĆ I AMBASADORA SAD SKATA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Skatom, povodom Međunarodnog dana žena.

U razgovoru je bilo reči o dalјim evrointegracijama Srbije i ostvarivanju cilјeva iz Poglavlјa 23. koja se odnose na poštovanje lјudskih prava i ravnopravnost svih društvenih grupa, kao i proces izmena postojećeg zakonskog okvira za zaštitu od diskriminacije. Tokom susreta je istaknut značaj uloge nezavisnih institucija i važnost delovanja i doprinos Poverenika na unapređenju ravnopravnosti u svim oblastima društvenog života.

Ambasador i poverenica su posebno razgovarali o pobolјšanju položaja žena u našem društvu, a ambasador se interesovao za stavove poverenice u vezi sa donošenjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Istaknut je i značaj jačanja kapaciteta i osnaživanja žena na lokalnom nivou, i aktivnostima koje u tom smeru treba preduzeti.

Ambasador Skat je podržao rad Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i izrazio spremnost za saradnju u dalјem jačanju institucije. On je takođe istakao podršku Vlade SAD i USAID-a aktivnostima u cilјu promovisanja ravnopravnosti u Srbiji, uklјučujući instituciju Poverenika.

Print Friendly, PDF & Email
back to top