Sastanak poverenice i predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predsednikom Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Daliborom Nakićem kako bi razgovarali o saradnji i aktivnostima usmerenim na unapređenje položaja Roma u Srbiji, kao i naporima koje Savet ulaže radi suzbijanja i zaštite od diskriminacije Roma.

Janković i Nakić konstatovali su da, iako je u prethodnom periodu ostvaren vidlјiv pomak, pred pripadnicima romske zajednice i dalјe stoje brojne prepreke koje ih sprečavaju da se više uklјuče u sve društvene oblasti, počevši od obrazovanja i zapošlјavanja do šire integracije u zajednicu. Poverenica je istakla da je izlazak iz začaranog kruga diskriminacije i siromaštva moguć jedino ukoliko romska perspektiva bude uklјučena u procese donošenja odluka, u čemu Nacionalni savet romske nacionalne manjine, kao organizacija kojoj su zakonom poverena određena javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju, ima veoma značajnu ulogu. Osvrnuvši se na nedavne događaje u romskom naselјu, poverenica je izrazila očekivanje da će preporuka upućena nadležnim organima lokalne i gradske samouprave biti primenjena u najskorijem roku.

Print Friendly, PDF & Email
back to top