Sastanak poverenice i konsultantkinje Kancelarije švedske policije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa konsultantkinjom za rodnu ravnopravnost Kancelarije švedske policije Tatjanom Vasić.

Tema sastanka bila je saradnja na realizaciji dela aktivnosti u okviru projekta „Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije 2016-2018″, koji ekspertski i finansijski podržava policija Švedske i Švedska razvojna agencija.

Cilj projekta je uspostavljanje novih i unapređenje postojećih internih struktura i procedura koje garantuju prevenciju i odgovor na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja žena i muškaraca u policiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top