SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana žena

Međunarodni dan žena, povod je da svi razmislimo zašto se i danas u mnogim situacijama ne poštuju zakoni koji omogućavaju da žene imaju sve ono za šta se Klara Cetkin borila. Žene su i danas u mnogim situacijama diskriminisane.

U Srbiji je postala normalna pojava da poslodavci ženama unapred otvoreno kažu da nemaju prava da koriste bolovanje, kako zbog dece, tako i u slučaju kad su same bolesne. U Srbiji se događa da su žene posle povratka sa porodiljskog odsustva raspoređene na niža i manje plaćena radna mesta. U Srbiji je rasprostranjeno seksualno uznemiravanje i ucenjivanje žena na radnom mestu, baš kao i omalovažavanje i potcenjivanje šefova i kolega.
Zbog toga bi 8. mart trebalo samo da bude podsećanje i za državu i za društvo da se i svih ostalih dana u godini, ne samo deklarativno već suštinski, bore za jednakost i ravnopravno učešće žena u svim oblastima života.

 


microsoft-word-icon SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana žena Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top