Saopštenje povodom Međunarodnog dana zaštite žrtava torture

Povodom 26. juna, Međunarodnog dana zaštite žrtava torture, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saopštava da na ovaj dan treba da podsetimo da celo društvo treba efikasnije da štiti prava svih žrtava torture, nasilnog ponašanja i nehumanog postupanja.

Poverenica posebno ukazuje na činjenicu da su žrtve torture i višestrukog kršenja ljudskih prava, često žene i deca, zbog čega je potrebno još odlučnije raditi na promociji i osnaživanju žrtava, ali i sprečavanju i suzbijanju svih oblika nasilja.

Istovremeno, poverenica podržava napore nadležnih organa u nastavku procesa deinstitucionalizacije dece sa smetnjama, kao i uvođenju novih usluga socijalne zaštite za pomoć i podršku porodicama sa decom u riziku od odvajanja.

Humanost, nenasilje i tolerancija, treba da budu cilj kome i kao društvo, i kao pojedinci i pojedinke, treba iskreno da težimo, ističe poverenica Brankica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top