Saopštenja

Poverenica na konferenciji UN o ljudskim pravima starijih osoba

Zaštita ljudskih prava najstarijih građana u Srbiji godinama zauzima najviše mesto u agendi rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, imajući u vidu da je demografska slika zabrinjavajuća kako u Srbiji, tako i u celoj Evropi, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković koja sa pomoćnicom učestvuje na Konferenciji UN o ljudskim pravima starijih osoba u…

Opširnije →
Ministarka pravde Maja Popović i poverenica Brankica Janković razgovarale o načinima za unapređenje borbe protiv rodnozasnovanog nasilja

Povodom dve inicijative koje je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio Ministarstvu pravde održan je sastanak ministarke pravde Maja Popović i poverenice Brankice Janković. Cilj prve inicijative je izmena Zakona o krivičnim sankcijama na način da se propiše obaveza nadležnih organa da, po službenoj dužnosti i u slučajevima rodnozasnovanog i porodičnog nasilja obaveste žrtvu o otpuštanju…

Opširnije →
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST POVODOM REKLAMNOG SPOTA JAVNOG PREDUZEĆA PUTEVI SRBIJE „NE VOZI ZAUSTAVNOM TRAKOM, NE ZAUSTAVLjAJ ŽIVOT!“

Povodom reklamnog spota Javnog preduzeća Putevi Srbije  „Ne vozi zaustavnom trakom, ne zaustavljaj život!“ poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorova da reklama koja pre svega treba da ima za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, ne sme da zagovara ili podržava predrasude i druge društvene obrasce ponašanja koji su zasnovani na stereotipima, poput onih…

Opširnije →
Stručni skup za predstavnike medija o suzbijanju diskriminacije i govora mržnje

Borba protiv govora mržnje biće u fokusu rada institucije u narednom periodu zbog sve prisutnijeg govora mržnje uz seksizam, mizoginiju, ponižavajuće i uvredljivo postupanje, o čemu svedoči i značajan broj pritužbi koji stižu Povereniku, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na  stručnom skupu za medije posvećenom suzbijanju diskriminacije i govoru mržnje u organizaciji…

Opširnije →
Poverenica na konferenciji „Uticaj veštačke inteligencije na slobodu informisanja, mišljenja i izražavanja“

Veštačka inteligencija može odlučujuće uticati na prirodu društvenih odnosa, pre svega u oblastima rada i zapošljavanja,  pružanja usluga i postupcima pred organima javne vlasti, potencijalno uzrokujući diskriminaciju, zbog čega je od izuzetne važnosti  multistejkholderski pristup i zajedničko praćenje situacije, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković  na konferenciji „Uticaj veštačke inteligencije na slobodu informisanja,…

Opširnije →
Poverenica: Snažna podrška razvoju rodno kompetentnog pristupa u pravničkom obrazovanju

Pravo odlučujuće utiče na odnose u društvu i osnova je zajednica u kojima živimo. Pravo suštinski određuje i položaj žene, a da bi to bio položaj ravnopravnosti i pune zaštite,  važno je da stvaranje, primena i tumačenje prava budu rodno senzitivni, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji “Feminističko nasleđe u pravnoj…

Opširnije →
Poverenica u radnoj poseti Albaniji

Regionalna saradnja, unapređenje ekonomskih odnosa i slobode kretanja ljudi, roba i kapitala, mora biti praćena i odgovarajućom institucionalnom zaštitom ljudskih prava i sloboda, pre svega prava na ravnopravnost, ocenjeno je tokom dvodnevne posete Albaniji gde se  poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković  sastala sa poverenikom za zaštitu od diskriminacije Robertom Gajdom, ombudsmankom Erindom Balankom i…

Opširnije →
Reakcija povodom neprimerenih pesama na priredbi u OŠ „Vasa Stajić“

Puštanje pesama na školskoj priredbi čiji tekstovi raspiruju nacionalnu netrpeljivost zabrinjavajuće je i nedopustivo, a naročito jer je reč o deci osnovnoškolskog uzrasta i priredbi održanoj u školi, ocenila  je poverenica povodom medijskih tesktova o događaju u OŠ „Vasa Stajić“ u Novom Sadu. Da bi sve činjenice bile utvrđene, neophodno je da škola preduzme adekvatne…

Opširnije →
Poverenica uputila preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti osiguravajućim društvima

Prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, osiguravajuća društva treba da preduzmu sve neophodne mere kako bi se ugovori zaključivali pod jednakim uslovima za sve, bez obzira na godine starosti i pol građana, navodi se u preporuci mera koju je osiguravajućim društvima uputila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković….

Opširnije →
Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima

Stariji građani i građanke jedna su od najčešće diskriminisanih i nasilju izloženih društvenih grupa. Naša je obaveza da im pružimo podršku i potrebna znanja kako bi nasilje i diskriminaciju mogli da prepoznaju, da prijave i izbore se, rekla je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u Inđiji….

Opširnije →
back to top