Produžen rok za prijavu na konkurs: Medijska nagrada „Unapređenje bebednosti žena“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sprovodi projekat  “Unapređenje položaja žena i devojčica u ruralnim oblastima” u okviru inicijative „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koju realizuje Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i uz podršku Norveške ambasade u Beogradu.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će u okviru navedenog projekta dodeliti šest nagrada u okviru dve kategorije (radijski i TV prilog i štampa/portali), novinarima koji su kroz svoje medijske objave u 2021. godini promovisali toleranciju i ravnopravnost i izveštavali o ženama i devojčicama iz ruralnih oblasti.

Pravo na učešća na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija registrovanih u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge na temu konkursa, u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine. Iz iste medijske kuće može da učestvuje više novinara i novinarki, ali samo sa po jednim prilogom/tekstom.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati su: prepoznavanje fenomena diskriminacije žena i devojčica, doprinos smanjivanju rodno zasnovanog nasilja, stereotipa i predrasuda prema ženama i devojčicama, afirmativno izveštavanje o ženama i devojčicama iz ruralnih oblasti, promovisanje ravnopravnosti žena i devojčica u ruralnim oblastima.

Medijske tekstove i priloge potrebno je poslati u periodu od 4. do 25. januara 2022. godine na: poverenik@ravnopravnost.gov.rs . Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog/tekst i kraću biografiju sa kontaktima autora/autorke. Format prijave: za radio i televiziju – link sa emitovanim prilogom, za štampane i internet medije – link ili objavljen tekst u PDF formatu.

Najbolji medijski prilozi i imena autora i autorki biće proglašeni na konferenciji povodom završetka prve faze implementacije projekta „Unapređenje položaja žena i devojčica u ruralnim oblastima”, a potom će biti objavljeni na sajtu i fejsbuk stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Verujemo da će Vaš medij prepoznati značaj i važnost ovog konkursa, te da ćete ohrabriti kolege i koleginice da se prijave na konkurs.

 


microsoft-word-iconOdluka o dodeli nagrada za najbolje medijske tekstove i priloge kroz koje su novinari i novinarke u 2021. godini promovisali toleranciju i ravnopravnost i izveštavali o ženama i devojčicama iz ruralnih oblasti Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top