Preporuka ministru za državnu upravu, lokalnu samoupravu, ljudska i manjinska prava

 

Poverenica Nevena Petrušić uputila je ministru za državnu upravu, lokalnu samoupravu, ljudska i manjinska prava Milanu Markoviću preporuku za regulisanje načina ostvarivanja prava deteta kao učesnika u upravnom postupku.

Inicijativa za regulisanje načina ostvarivanja prava deteta u upravnom postupku, upućena Ministarstvu za državnu upravu, lokalnu samoupravu, ljudska i manjinska prava

Print Friendly, PDF & Email
back to top