Predstavljanje izveštaja za 2013. godinu na radnom doručku sa medijima

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predao je Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj za 2013. godinu. Tim povodom, uz podršku projekta “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji”, organizovan je radni doručak za medije.

Istakavši važnost medija u promovisanju tolerancije i antidiskriminacije, poverenica Nevena Petrušić zahvalila je na dosadašnjoj kontinuiranoj saradnji. Prema njenim rečima, izveštaj za 2013. godinu koncepcijski se razlikuje u odnosu na prethodne, sa željom da bude sažet i lako čitljiv kako bi bio od što veće koristi, kako narodnim poslanicima i poslanicama, organima javne vlasti, tako i novinarima i široj javnosti.

Izveštaj, pored ostalog, sadrži rezultate rada i preporuke Poverenika u protekloj godini, zatim rezultate istraživanja o tome u kojoj su meri građani i predstavnici organa javne vlasti upoznati sa diskriminacijom, kao i mnoge druge činjenice koje pružaju uvid u aktuelan društveni kontekst.

 

Izveštaji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Print Friendly, PDF & Email
back to top