Predat Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti ravnopravnosti za 2019. godinu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2019. godinu.

U 2019. godini podneto je najviše pritužbi zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. Na drugom mestu su pritužbe na osnovu pola, a potom one na osnovu zdravstvenog stanja, dok je na osnovu starosnog doba i članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama podnet isti broj pritužbi. Slede pritužbe na osnovu bračnog i porodičnog statusa, nacionalne pripadnosti i etničkog porekla, imovnog stanja i seksualne orijentacije, a zatim drugi osnovi diskriminacije sa manjim brojem pritužbi.

Kada su u pitanju oblasti diskriminacije, na prvom mestu i dalje sa kao prethodnih godina nalazi oblast rada i zapošljavanje sa trećinom od ukupnog broja podnetih pritužbi. Na drugom mestu su postupci pred organima javne vlasti na koje se odnosi petina pritužbi, zatim slede druge oblasti kao što su npr. oblast obrazovanja, pružanja javnih usluga ili korišćenja objekata i površina, socijalne i zdravstvene zaštite, javna sfera/opšta javnost i dr.

U izveštaju je dato 29 preporuka za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, među kojima su: unapređivanje dostojanstvenog rada, smanjenje nesigurnosti na radu i omogućavanje fleksibilnog radnog vremena u cilju poboljšanja položaja radnika; zaštita žena od diskriminacije na tržištu rada uz posebnu pažnju na ostvarivanje ravnopravnosti u pristupu radnim mestima, jednakim uslovima za napredovanje i ostvarivanje jednake zarade; jačanje kapaciteta centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite kako bi mogli da pravovremeno odgovore svim poslovima u oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite; unapređivanje dostupnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja deci iz osetljivih društvenih grupa; rad na uključivanju svih društvenih aktera u cilju prepoznavanja i prevencije govora mržnje u javnom prostoru, sa posebnim akcentom na njegovom blagovremenom i adekvatnom sankcionisanju i dr.

Deseti po redu izveštaj pokazuje da pozitivnih pomaka ima, ali da se kao društvo i dalje suočavamo sa brojnim izazovima u pogledu ostvarivanja ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije. Uočavanjem i prihvatanjem problema, kao i zajedničkim istrajavanjem na poštovanju prava na različitost i ravnopravnost, možemo doprineti izgradnji društva kojem težimo, zaključila je poverenica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top