Poverenica sa predstavnicama udruženja za zaštitu prava pacijenata

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je sastanak sa predstavnicama udruženja Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i Mrežom organizacija za decu Srbije.

Na sastanku je istaknuto da su ova udruženja zajedno sa Savezom udruženja pacijenata Srbije i Udruženjem „Hrabriša“ podnela Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom povodom odredbe zakona koja se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta u slučajevima kada je za dete već ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Poverenica je podržala navedenu inicijativu kojim povodom se obratila i Ustavnom sudu. Ovom prilikom je podsetila da je po stupanju Zakona na snagu ovaj organ takođe uputio predloge za ocenu ustavnosti i zakonitosti više odredaba ovog zakona, a istovremeno i inicijative resornom ministarstvu za izmenu ovih odredaba. S obzirom na broj primedaba na Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i važnost ciljeva koje ovaj zakon treba da postigne u oblasti ne samo populacione već i socijalne politike, na sastanku je izraženo očekivanje da će zakon biti izmenjen i pre odluke Ustavnog suda, kako je najavila i ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović.

Pored toga, na sastanku je bilo reči o položaju dece sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na decu sa retkim bolestima i problemima sa kojima se oni susreću u postupcima ostvarivanja prava. Razmatrane su mogućnosti i aktivnosti koje u narednom periodu treba preduzeti kako bi se položaj dece unapredio.

Print Friendly, PDF & Email
back to top