POVERENICA ODRŽALA OBUKU I DODELILA DIPLOME PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je završnu obuku na temu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti zaštite od diskriminacije, nakon čega je polaznicima dodelila diplome. Trodnevnoj obuci su prisustvovali predstavnici i predstavnice 16 organizacija civilnog društva iz cele Srbije koje se bave zaštitom lјudskih prava.

Organizacije civilnog društva, koje svojim delovanjem doprinose zaštiti prava i unapređenju ravnopravnosti pripadnika osetlјivih društvenih grupa, važan su partner našoj instituciji, istakla je poverenica Janković. Ona je podsetila da je Strateškim planom Poverenika 2016-2020 kao poseban cilј predviđeno stvaranje uslova za smanjenje najčešćih vidova diskriminacije, a pružanje stručne podrške organizacijama civilnog društva je jedna od važnijih aktivnosti u sprovođenju tog cilјa.

Obuka je sprovedena uz pomoć Fonda za dobru upravu (Good Governance Fund) Vlade Ujedinjenog Kralјevstva u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilјu odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti lјudskih prava i zabrane diskriminacije“.

Print Friendly, PDF & Email
back to top